Những bức tranh và tượng Phật từ thời Triều đại Cao Ly có giá trị về mặt lịch sử, nghệ thuật đã được vinh danh trở thành Báu vật quốc gia, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc cho biết vào ngày 7-1.