Nếu 10 năm trước, vẽ graffiti là phạm pháp ở Moskva thì ngày nay chính quyền thành phố này đã hợp tác với nhiều nghệ sỹ đường phố để tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp.