Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trên cả nước có Bảo tàng Văn hóa Phật giáo.