Trong một lần đọc 1 bài báo trên vnexpress nói về hình tượng của 1 vị sư được điêu khác tả thực nhìn như người thật, tôi thật kinh ngạc và khâm phục những người điêu khắc làm ra nó , hôm nay tôi xin giới thiệu với bạn đọc dohoafx.com 1 nhà diêu khắc tả thực người Anh . Xin giới thiệu vài dòng về ông để các bạn nhìn nhận