Robin Wight, là một nhà điêu khắc Vương quốc Anh, ông đã sử dụng các dây thép không gỉ để tạo ra những tác phẩm điêu khắc ấn tượng, lấy cảm hứng từ các bông hoa bồ công anh bay trong gió ông đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà bạn sẽ thấy sau đây. Ông đã tạo ra rất nheieuf tác phẩm và một số trong số đó đang được trưng bày tại Vườn Trentham,nhưng nếu bạn muốn đặt một tác phẩm đó trong khu vườn nhà mình, bạn cũng có thể đặt hàng.