Vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những nhà điêu khắc từ hàng nghìn năm trước...