Ý tưởng độc đáo này nhằm tôn vinh và tưởng nhớ nghệ thuật vẽ tranh truyền thống của đất nước Nhật Bản.