Những củ khoai bỗng nhiên biến thành những khuôn mặt và mang muôn vàn cảm xúc khác nhau.