Kiệt tác tuyệt đẹp từ diêm này có chiều dài 2,3m và cao 1,5m.