61 tác phẩm tranh, tượng của 57 Họa sĩ - Nhà điêu khắc sẽ được bán đấu giá nhằm phục dựng nhà Lang tại Bảo tàng không gian văn hóa Mường.