Thời hiện đại, mạng xã hội lên ngôi, chẳng phải chỉ có thơ, văn mới bị xào xáo, ăn cắp mà ngay cả hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc… đều không ngoại lệ. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam.