Nếu trước đây, việc giảng dạy của thầy cô chỉ đơn thuần là việc truyền đạt thông qua lời nói và sách vở thì trong thời đại số hiện nay, mọi thứ đã đổi khác. Công nghệ phát triển vừa là nguồn lực vừa là thách thức đặt ra cho giáo viên.