VTV.vn - Phải chăng tư duy copy đã được hình thành từ lâu? Đây là một trong những câu hỏi đã được đặt ra tại Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật số phát sóng mới nhất.