BỨC TRANH "NẰM TRẦN TRUỒNG" CỦA HỌA SĨ Ý MODIGLIANI CHÊT VÌ LAO VÀ NGHÈO ĐÓI VỪA BÁN ĐƯỢC GIÁ CAO THỨ NHÌ THẾ GIỚI LÀ USD170.4 TRIỆU