Thiết kế bắt mắt của MVRDV cho Collectiegebouw, “nhà kho nghệ thuật” lớn tại thành phố Rotterdam, Hà Lan là vô cùng sáng tạo mới mẻ.