Các nghệ sỹ có thể được đầu tư tới 1 tỷ đồng để thực hiện một tác phẩm điêu khắc của riêng mình. Đó là một phần trong dự án “Art in the Forest” nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam.