Bài viết sau đây thể hiện quan điểm về sự nghiệp của Jeff Miller - Chủ tịch kiêm giám đốc y tế, an toàn và môi trường tại công ty đa quốc gia Halliburton.