Triển lãm điêu khắc nghệ thuật được tổ chức thường niên với hơn 100 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Úc và Quốc tế được trưng bày dọc theo bờ biển từ Bondi tới Tamarama. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày đến ngày 8.11. Dưới đây là những hình chụp được từ buổi triển lãm ấn tượng này.