Các bạn có nhớ anh chàng Gulliver, cậu bé người gỗ Pinocchio hay anh em nhà Hansel và Gretel không?